Zavičajna kuća

Zavičajna kuća u Bačkoj Topoli je sagrađena 1843. godine, sa zidovima od naboja i pokrivena je trskom. Uloga kuće je da prikaže tradicionalnu arhitekturu ovdašnjih ljudi, počev od detaljnih formi, do životnog prostora. Radi se o tipičnoj panonskoj trodelnoj kući. Uređena je nameštajem sa kraja 19-og i početka 20-og veka.